Praktika ambasadoje

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2020.11.03 13:30

Praktikos tikslas. Prisidėti prie Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje (toliau – Ambasados) tikslų įgyvendinimo.

Praktikos trukmė. Nuo 4 savaičių iki 6 mėn.

Praktikos atlikimo vieta ir forma

Galimos įvairios praktikos formos (tarp jų ir darbų atlikimas nuotoliniu būdu), priklausomai nuo praktikos srities ir konkretaus susitarimo su praktikos vadovu. Pirmenybė teikiama tiems asmenims, kurie turi galimybę atvykti į ambasadą bent 2-3 kartus per savaitę (ambasados adresas: Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, SW1V 2JE, London, United Kingdom).

Administraciniai, finansiniai klausimai:

 • prieš pradedant praktiką, reikia pateikti visus reikalingus dokumentus LR URM Personalo departamentui (t.y. prašymą atlikti praktiką, Valstybės saugumo departamento išvadą (trunka 1-2 mėn.), Ambasados sutikimą bei praktikos atlikimo sutartį); praktika pradedama pasirašius praktikos sutartį;
 • praktikos metu atlikti darbai lieka Ambasados nuosavybe;
 • praktiką atliekančiam asmeniui darbo užmokestis nėra mokamas.

 

Praktika ekonomikos srityje

Praktikos vadovas: Jonas Grinevičius, įgaliotasis ministras, DA vadovo pavaduotojas.

Asmens, atliekančio praktiką ekonomikos srityje, funkcijos:

 • sekti Jungtinės Karalystės vidaus ekonominės ir finansinės politikos aktualijas; rengti analitines pažymas;
 • prisidėti prie projektų, skatinančių Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ekonominių santykių plėtrą, įgyvendinimo;
 • organizuoti susitikimus ir renginius;
 • prireikus, dalyvauti įvairiuose JK institucijų organizuojamuose renginiuose, konferencijose ir seminaruose.

 

Praktika konsuliniame skryriuje

Praktikos vadovė: patarėja Erika Griešiuvienė.

Asmens, atliekančio praktiką konsuliniame skyriuje, funkcijos:

 • darbas kartu su konsuliniais pareigūnais Lietuvos Respublikos piliečių priėmimo konsuliniais klausimais metu;
 • darbas su konsuliniais pareigūnais priimant užsieniečius Šengeno vizų klausimais;
 • padėti konsuliniams pareigūnams tvarkyti konsulinės veiklos dokumentus ir informaciją konsuliniais klausimais;
 • prisidėti organizuojant įvairius Ambasados renginius.

 

Praktika politikos ir viešosios diplomatijos srityje:

Praktikos vadovas: patarėjas Rytis Satkauskas.

Asmens, atliekančio praktiką politikos srityje, funkcijos:

 • Sekti Jungtinės Karalystės užsienio ir vidaus politikos aktualijas, rengti jų apžvalgas;
 • Sekti Portugalijos ir Omano (šioms šalims akredituota LR ambasada Jungtinėje Karalystėje) aktualijas, rengti jų apžvalgas;
 • Dalyvauti JK organizuojamuose renginiuose, konferencijose, posėdžiuose ambasados kuruojamais klausimais;
 • Padėti organizuoti ambasados organizuojamus viešosios diplomatijos renginius.

 

Praktika kultūros srityje

Praktikos vadovė: kultūros atašė Ūla Tornau.

Asmens, atliekančio praktiką kultūros srityje, funkcijos:

 • sekti Jungtinės Karalystės kultūros naujienas;
 • prisidėti prie projektų, skatinančių Lietuvos ir Jungtinės Karalystės kultūrinį bendradarbiavimą įgyvendinimo;
 • organizuoti susitikimus ir renginius;
 • prireikus dalyvauti įvairiuose Jungtinės Karalystės kultūros institucijų organizuojamuose renginiuose, konferencijose ir seminaruose;
 • pagalba organizuojant kitus Ambasados renginius.

 

Praktika komercijos srityje

Praktikos vadovas: komercijos atašė Mantas Zamžickas.

Asmens, atliekančio praktiką komercijos srityje, funkcijos:

 • prisidėti prie verslo misijų bei kitų projektų, skatinančių Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą komercijos, turizmo bei inovacijų plėtros srityse, įgyvendinimo;
 • vykdyti potencialių verslo kontaktų paiešką bei organizuoti susitikimus;
 • prisidėti prie informacinės sklaidos Jungtinėje Karalystėje apie pagrindinius industrinius renginius Lietuvoje;
 • esant poreikiui, dalyvauti įvairiose Jungtinės Karalystės verslo parodose bei kituose industriniuose renginiuose;
 • pagalba organizuojant kitus Ambasados renginius.

 

Praktika ryšių su lietuvių bendruomene srityje

Praktikos vadovas: antrasis sekretorius Tadas Kubilius

Asmens, atliekančio praktiką ryšių su lietuvių bendruomene srityje, funkcijos:

 • Sekti Jungtinės Karalystės užsienio ir vidaus politikos naujienas, susijusias su imigracijos politika ir BREXIT;
 • Rengti analitines pažyma aktualiais užsienio ir vidaus politikos klausimais;
 • Sekti informaciją apie lietuvių bendruomenės ir lietuviškų organizacijų Jungtinėje Karalystėje  veiklą;
 • Prisidėti prie projektų, skatinančių Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių pilietiškumą ir aktyvesnį dalyvavimą Lietuvos gyvenime, įgyvendinimo;
 • Organizuoti susitikimus ir renginius, telkiančius Jungtinėje Karalystėje gyvenančius lietuvius ir stiprinančius jų ryšius su Lietuva;
 • Pagalba organizuojant kitus Ambasados renginius.

 

Susidomėję siųskite savo CV ir motyvacinį laišką, (lietuvių kalba) adresuotą Ambasadoriui, ambasados elektroniniu paštu [email protected]. Motyvaciniame laiške nurodykite, kurios praktikos sritys labiausiai jus domintų, kokie būtų galimi praktikos atlikimo terminai (nuo- iki ir kiek kartų per savaitę). Ambasada, atsižvelgusi į praktikanto interesus ir tuometinius ambasados poreikius, paskirs praktikantą į konkrečią praktikos sritį.  Taip pat nepamirškite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar ATK) kopiją ir dokumento (diplomas arba pažyma), patvirtinančio studijas (studijų baigimą) kopiją.

Taip pat pranešame, kad dėl didelio susidomėjimo praktika atstovybėje, bus atsakyta tik tiems pretendentams, kurių atsiųsti dokumentai ir motyvaciniame rašte išdėstyta informacija sudomino praktiką kuruojančius pareigūnus.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha