Įgaliojimai

Sukurta 2014.03.14 / Atnaujinta 2022.11.11 16:58
 • Įgaliojimas yra rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimai paprastai išduodami atstovauti įstaigose, įmonėse, organizacijose, vesti paveldėjimo bylas, valdyti, naudotis, parduoti, dovanoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitoje, atidaryti, uždaryti banko sąskaitą, atsiimti mokėjimo kortelę ir t.t.
 • Dokumentai surašyti ir patvirtinti įgaliojimą pateikiami tik iš anksto užsiregistravus notarinio veiksmo atlikimui.
 • Įgaliojimo surašymui ir patvirtinimui į ambasadą turi atvykti tik įgaliojimą išduodantis asmuo.

Atvykstant į ambasadą įgaliojimui surašyti ir patvirtinti reikia:

 • turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • užpildyti prašymą surašyti ir patvirtinti įgaliojimą (galima užpildyti ir ambasadoje);
 • būtina žinoti įgaliotinio (asmens, kuris veiks Jūsų vardu) vardą ir pavardę, asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą bei kokias teises suteiksite įgaliotiniui (atlikti konkrečius veiksmus, sudaryti įvairius sandorius ir pan.);
 • atskirais atvejais pateikti papildomus dokumentus:
 • įgaliojimui dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo, dovanojimo surašyti ir patvirtinti - turėti įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą (VĮ Registrų centras išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas) ar jo kopiją;
 • įgaliojimui dėl transporto priemonės (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo surašyti  ir patvirtinti - turėti transporto priemonės registracijos liudijimą ar jo kopiją;
 • įgaliojimui dėl paveldėjimo bylos vedimo surašyti ir patvirtinti - žinoti mirusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir mirties datą;
 • įgaliojimui dėl paskolos (kredito) gavimo, sąlygų pakeitimo ir pan. surašyti ir patvirtinti siūlome iš anksto kreiptis į paskolą (kreditą); išdavusį ar išduosiantį banką, prašant pateikti bankui priimtiną įgaliojimo projekto tekstą, kadangi įvairių bankų reikalavimai yra skirtingi.

Konsulinis mokestis už įgaliojimo surašymą ir/ar patvirtinimą - žr. skiltis „Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas“ arba „Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas“ Konsulinio mokesčio dydžiai, mokamas ambasadoje tik banko kortele (išskyrus American Express).

Jeigu turite advokato, notaro ar kito teisės specialisto parengtą įgaliojimo tekstą, prašome prieš atvykstant į ambasadą persiųsti jį el. paštu [email protected], antraštėje nurodant įgaliotojo vardą, pavardę ir atvykimo į ambasadą datą. Jeigu parengtasis dokumentas atitinka visus Lietuvos teisės notariniam dokumentui nustatytus reikalavimus (tekstas surašytas viena technika taisyklinga lietuvių kalba, terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžiais, nurodyti visi įgaliotojo ir įgaliotinio duomenys, taip pat pagal kokį dokumentą nustatoma įgaliotojo tapatybė ir t.t.), konsulinis mokestis už sandorio surašymą nebus imamas.

DĖMESIO:

Lankytojų pateiktos skaitmeninės laikmenos su įgaliojimo tekstu ambasadoje nepriimamos.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha