Pažymos iš Lietuvos institucijų

Sukurta 2023.01.17 / Atnaujinta 2024.04.18 18:24

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą (išduodama Civilinės metrikacijos skyriaus)

Piliečiai, pageidaujantys sudaryti santuoką užsienio valstybėje, kuomet reikalinga pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigą dėl šios pažymos išdavimo. LR piliečiui pageidaujant ambasada gali tarpininkauti gaunant šią pažymą.

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą išduodama lietuvių kalba. Ji gali būti legalizuota ar patvirtinta pažyma  Apostille.

Kartu su šia pažyma gali būti išduota ir daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191. Ji gali būti išduodama Jūsų pasirinkta kalba ir galioja tik ES valstybėse, pateikiant ją kartu su pažyma.

Dėl pažymos patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, daugiakalbės standartinės formos išdavimo, taip pat dėl legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, galite kreiptis į ambasadą asmeniškai piliečių priėmimo valandomis arba paštu.

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje turi būti pateikta: 

Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas tik banko kortele.

Kreipiantis paštu turi būti pateikta:

 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo. Prašyme nurodykite, kad kreipiatės dėl pažymos išdavimo ir, jeigu reikia, legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille;
 • Prašymas išduoti pažymą. Jeigu pageidaujate, kad būtų išduota daugiakalbė standartinė forma, tai pažymėkite prašyme ir nurodykite, kokia užsienio kalba ją išduoti.
 • Notariškai patvirtinta galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Apmokėtas pašto vokas (Special delivery). Ant voko užrašykite savo vardą, pavardę, adresą;
 • Konsulinis mokestis  už dokumentų pareikalavimą (pažymos išdavimą);
 • Konsulinis mokestis už daugiakalbės standartinės formos išdavimą;
 • Konsulinis mokestis už dokumento legalizavimą arba tvirtinimą pažyma Apostille.

Konsulinis mokestis mokamas pašte įsigytu pašto čekiu “Postal order”. Asmeniniai ar įmonių čekiai, grynieji pinigai paštu nepriimami.

Pažymos išdavimas gali trukti apie 1,5 mėnesio. Šis terminas gali būti ilgesnis, jeigu dokumentus reikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille.

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

 

IRD prie VRM Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažyma arba išrašas

LR piliečiai, pageidaujantys gauti Informatikos ir ryšių departamento (IRD) prie Vidaus reikalų ministerijos įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymą arba išrašą, dėl jo išdavimo gali kreiptis tiesiogiai į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Šią pažyma galima užsakyti internetu.

Taip pat dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis į ambasadą.

Prašymą dėl pažymos/išrašo išdavimo bei legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, galite pateikti asmeniškai atvykę į ambasadą piliečių priėmimo valandomis arba paštu. Pažyma/išrašas išduodami lietuvių kalba. Jie gali būti legalizuojami arba tvirtinami pažyma Apostille.

Užsienio valstybių piliečiai dėl pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį. 

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje turi būti pateikta: 

Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas tik banko kortele.

Kreipiantis paštu turi būti pateikta:

 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo. Prašyme nurodykite, kad kreipiatės dėl pažymos ar išrašo išdavimo ir, jeigu reikia, legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille;
 • Notariškai patvirtinta galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Apmokėtas pašto vokas (Special delivery). Ant voko užrašykite savo vardą, pavardę, adresą;
 • Konsulinis mokestis už dokumentų pareikalavimą (pažymos/išrašo išdavimą);
 • Konsulinis mokestis už dokumento legalizavimą arba tvirtinimą pažyma Apostille.

Kreipiantis paštu, konsulinis mokestis mokamas pašte įsigytu pašto čekiu “Postal order”. Asmeniniai ar įmonių čekiai, grynieji pinigai paštu nepriimami.

Pažymos išdavimas gali trukti apie 1,5 mėnesio. Šis terminas gali būti ilgesnis, jeigu dokumentus reikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille.

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha