Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2020.07.22 08:14

 

SVARBU: Išvykimą iš Lietuvos šiuo metu galima deklaruoti tik internetu per elektroninius valdžios vartus arba dokumentus pateikiant paštu.

 

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Jungtinėje Karalystėje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą galite deklaruoti ir per ambasadą.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“), jei naudojatės Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu;
  • Asmeniškai atvykus į ambasadą lankytojų priėmimo valandomis ir pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (iš anksto užsiregistruoti priėmimui nereikia). Piliečių priėmimo valandas rasite čia.
  • Siunčiant užpildytą prašymą bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu. Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami.

SVARBU:

Pagal Lietuvos teisę nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su Jumis Jungtinėje Karalystėje gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turės būti pateikta atskira deklaracija. Kartu su deklaracija reikia pateikti prašymą pildančio asmens ir nepilnamečio galiojantį LR pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis liko gyventi Lietuvoje, reikės pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

 

Naudinga informacija

  • Gyvenamosios vietos deklaravimas nesusijęs su gyventojų pajamų mokesčio mokėjimu ar privalomojo socialinio draudimo įmokų administravimu.
  • Lietuvos Respublikos mokesčių klausimais reikia asmeniškai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.
  • Informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais skelbiama Sodros interneto svetainėje

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha