Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje skelbia kandidatų atranką valytojos pareigybei užimti

Sukurta 2022.01.11 / Atnaujinta 2023.11.21 13:32

Pareiginės algos koeficientas nuo 4,47.

 

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

1. išmanyti administracinių patalpų higienos reikalavimus, elektrinių prietaisų veikimo principus ir jų naudojimo tvarką

2. išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį ir naudojimo būdus;

3. sugebėti savarankiškai planuoti organizuoti ir atlikti savo darbą, pasirenkant tam tinkamus darbo metodus;

4. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

 

Funkcijos:

5.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1.reguliariai pagal higienos reikalavimus palaiko tvarką ir švarą,  kruopščiai valo atstovybės patalpas ir jose esantį inventorių ir technines darbo priemones;

5.2.patalpas valo drėgnu būdu ir/arba dulkių siurbliu laikydamasis higienos reikalavimų. Grindų ir sienų plovimui privalo naudoti tam skirtas specialias priemones. Prireikus su specialiai valikliais  šalina dėmes nuo kiliminės dangos;

5.3.valo ir tvarko sanitarines patalpas (tualetus), pasirūpina, kad jose netrūktų muilo, tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių;

5.4.valo baldų, palangių, paveikslų rėmų, veidrodžių, langų ir kitus paviršius;

5.5.valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių;

5.6.ruošia atstovybės patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;

5.7.reguliariai su specialiomis priemonėmis valo kavos aparatus, virdulius ir kitus įrenginius, pašalina iš jų kalkes;

5.8.pastebėjęs baldų, sienų, durų, santechnikos ir kitų įrenginių gedimus, nedelsdamas apie tai informuoja  už ūkinę-administracinę veiklą atsakinga atstovybės darbuotoją;

5.9.nuolat renka ir išneša šiukšles į tam skirtą vietą;

5.10.pagal reikalavimus eksploatuoja ir racionaliai naudoja valymui skirtą darbo inventorių, plovimo bei dezinfekavimo medžiagas;

5.11.vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Kandidatus prašome iki 2023 m. gruodžio 1 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą), gyvenimo aprašymą. Atranka planuojama 2023 m. gruodžio 5 d.

 

Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio darbo užmokestis ir sudaroma terminuota darbo sutartis. Numatoma darbo pradžios data – vasario mėnuo. Kandidatas bus tikrinamas dėl galimybės suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha