Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Stiprinamas valstybės ir diasporos ryšys, dialogas ir partnerystė

Sukurta 2022.08.11 / Atnaujinta 2022.08.11 16:57

Rugpjūčio 11 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis patvirtino Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo 2022–2024 m. veiksmų planą.

Veiksmų plano tikslas – sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą ir partnerystę, skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje saugojimą bei puoselėjimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje bei grįžimui į Lietuvą.

„Įgyvendindami Veiksmų planą, daugiausia dėmesio skirsime sritims, kurioms pastaraisiais metais ypač trūko valstybės dėmesio ir paramos: lituanistiniam ugdymui užsienyje – vaikų ir jaunimo ryšio su Lietuva stiprinimui, aktyvesniam diasporos įtraukimui į užsienio investicijų paiešką, taip pat užsienio turistų pritraukimo skatinimui, eksporto iš Lietuvos didinimui, „sugrįžtančios Lietuvos“ idėjos įgyvendinimui ir diasporos pasiekiamumo didinimui, naudojant efektyvesnes komunikacijos priemones. Lietuvai ir Lietuvos žmonėms labai svarbus aktyvus diasporos vaidmuo šiose srityse, labiausiai ‒ parama kovojant su nedemokratinių valstybių keliamais iššūkiais“, – pasirašydamas įsakymą sakė ministras G. Landsbergis.

Veiksmų planas išsiskiria plačia veiklos sričių apimtimi – švietimas, kultūra, ekonominis bendradarbiavimas, grįžtamoji migracija ir kt., bei dideliu jo įgyvendinime dalyvaujančių institucijų (30 valstybės institucijų ir 7 savivaldybės) ir numatytų veiksmų (apie 200) skaičiumi. Veiksmų planas svarstytas tarpinstitucinėje Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupėje, jam buvo pritarta 2022 metų rugpjūčio 3 dieną Vyriausybės pasitarime.

Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. ir jų įgyvendinimo 2022–2024 m. veiksmų planas pakeitė nuo 2011 metų galiojusią „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011‒2019 metų programą ir jai įgyvendinti skirtą tarpinstitucinį veiklos planą, galiojusius iki 2021 metų pabaigos. Nauji planavimo dokumentai parengti, vadovaujantis Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, XVIII Vyriausybės programa ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu, jų pagrindinis tikslas ‒ kokybiniai diasporos politikos pokyčiai.

Veiksmų planas bus įgyvendinamas iš valdytojams skirtų bendrųjų Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių biudžetų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Planas rengiamas 3 metams, numatoma jį kasmet atnaujinti, pratęsiant vieniems metams.