Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE, OMANO SULTONATUI, AFRIKOS SĄJUNGAI,FEDERACINEI DEMOKRATINEI ETIOPIJOS RESPUBLIKAI IR PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE, UNITED KINGDOM

plačiau »

Tel. +44 (0)20 7592 2840
Faksas +44 (0)20 7592 2864
El. paštas

Lietuvių menininkės Lauros Guokės darbai parodoje Nacionalinėje portretų galerijoje

Sukurta 2017.08.02 / Atnaujinta 2017.08.10 15:00
  Lietuvių menininkės Lauros Guokės darbai parodoje Nacionalinėje portretų galerijoje

  "BP Port­rait Awards" – kas­met vyks­tan­tis pres­ti­žiš­kiau­sias pa­sau­ly­je po­rtre­tų kon­kur­sas. Vi­zua­laus me­no kū­rė­ja Lau­ra Guo­kė į šią pa­ro­dą bu­vo at­rink­ta net iš 2580 me­ni­nin­kų iš 80-ies pasaulio šalių.

  Kon­kur­sui „BP Port­rait Award 2016“ menininkė pa­tei­kė sa­vo kū­ri­nį „Petras“, ku­ris ta­po nu­ga­lė­to­ju „Tra­vel Award 2016“ ka­te­go­ri­jo­je. Šis kūrinys L. Guo­kei iškovojo kū­ry­bi­nę ke­lio­nę į pa­bė­gė­lių sto­vyk­lą Grai­ki­jo­je. Stovykloje jau­na me­ni­nin­kė kūrė pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos ir stovyklos sa­va­no­rių di­de­lio for­ma­to po­rtre­tus.

  Pabėgėlių stovykloje menininkė nutapė kūrinius „Monica“ ir „Rima and Muhammed Ahmed“. Šie po­rtre­tai tapo „BP Port­rait Award 2017“ eks­po­zi­ci­jos da­li­mi.

   

  Aplankykite parodą nemokamai Nacionalinėje portretų galerijoje, St Martin’s Place, Londone, WC2H 0HE

  Daugiau informacijos:

  http://www.npg.org.uk/whatson/bp-portrait-award-2017/exhibition/

   

   

   

  Naujienlaiškio prenumerata