Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Ambasados kolektyvas aplankė Londone palaidotų Lietuvos diplomatų kapus

Sukurta 2018.11.01 / Atnaujinta 2018.11.01 21:41
   Ambasados kolektyvas aplankė Londone palaidotų Lietuvos diplomatų kapus
   Ambasados kolektyvas aplankė Londone palaidotų Lietuvos diplomatų kapus
   Ambasados kolektyvas aplankė Londone palaidotų Lietuvos diplomatų kapus

   Minint Visų Šventųjų dieną ambasados kolektyvas ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų atstovai apsilankė Londono St. Patrick‘s kapinėse pagerbti diplomatų Broniaus Kazio Balučio ir Vinco Balicko bei kunigų Kazimiero Matulaičio ir Aleksandro Gerybos atminimo.

   Bronius Kazys Balutis (1880 – 1967) - Lietuvos diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas nuo 1934 m. ėjęs nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigas Jungtinėje Karalystėje. 1940 m. liepos 25 d. Britų vyriausybei įteikė notą dėl Sovietų Sąjungos įvykdytos Lietuvos aneksijos. 1940 m. liepos 26 d. marionetinė Liaudies vyriausybė iš diplomato atėmė pilietybę, uždraudė grįžti į Lietuvą, konfiskavo turtą. B. K. Balutis diplomatinėmis priemonėmis gynė Lietuvos aukso atsargas Didžiojoje Britanijoje, išsaugojo Lietuvos pasiuntinybę Londone, tarpininkavo tarp Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir diplomatinės tarnybos, aktyviai dalyvavo Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės veikloje.

   Vincas Balickas (1904- 1996). 1938 – 1967 m. Lietuvos pasiuntinybės Jungtinėje Karalystėje ekonomikos ir prekybos patarėjas, 1967–1991 m. - laikinasis reikalų patikėtinis. Per visus okupacijos metus, glaudžiai bendradarbiaudamas su lietuvių bendruomene, siekė palaikymo Lietuvos nepriklausomybei užsienyje. Sulaukęs garbingo amžiaus, 1991 m. paskirtas pirmuoju atkurtos Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje. 1993 m. atsistatydino ir iki mirties ėjo Lietuvos ambasados Londone garbės patarėjo pareigas.

   Kazimieras Aloyzas Matulaitis (1894–1976 ) ir Aleksandras Geryba (1928 - 2008) -  ilgamečiai Šv. Kazimiero Londono lietuvių bažnyčios kunigai.


    

   Naujienlaiškio prenumerata