Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.03.06 / Atnaujinta 2020.10.01 08:24

(Didžiosios Britanijos svarai sterlingų GBP)

 • Konsulinio mokesčio tarifai galioja nuo 2020 m. spalio 1 d.
 • Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express).

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

18

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimo priėmimą:

- Šengeno vizos (C) 73
- Šengeno vizos vaikams nuo 6-12 metų (C) 36
- nacionalinės vizos (D) 109
-Rusijos Federacijos, Ukrainos, Moldovos Respublikos, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos Respublikos, Serbijos Respublikos, Gruzijos Respublikos, Armėnijos Respublikos, Azerbaidžano Respublikos piliečiams taikomas atitinkamose tarptautinėse sutartyse nustatytas konsulinio mokesčio tarifas 32
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 89

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

45

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

55

Už dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo (keitimo) priėmimą ir perdavimą

91

Už laikino paso išdavimą

45

Už dokumentų legalizavimą

18

Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

 5

Už atliekamus notarinius veiksmus:

- sandorių (įgaliojimų, pareiškimų) patvirtinimą

27

- sandorių ar pareiškimų surašymą

45

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už 1 puslapį)

9

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

9

Už konsulinės pažymos išdavimą

27

Už dokumentų (gimimo, santuokos akto įrašo išrašo ir pan.) pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų

18

 

 • *50% nuolaida paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui/keitimui (asmeniui pasirinkus tik už vieno iš šių dokumentų) taikoma:
  • nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
  • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
 • *100% nuolaida paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui/keitimui (asmeniui pasirinkus tik už vieno iš šių dokumentų) taikoma:
  • vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
  • užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
  • asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
  • asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Konsulinio mokesčio įstatymas

Naujienlaiškio prenumerata