Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.03.06 / Atnaujinta 2020.12.31 17:27

(Didžiosios Britanijos svarai sterlingų GBP)

 • Konsulinio mokesčio dydžiai galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
 • Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express).
Konsulinio mokesčio dydžiai GBP
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 90
Paso išdavimas/keitimas, taikant 50 % nuolaidą 45
Laikinojo paso išdavimas 45
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 23
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 27
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 18
Konsulinių pažymų išdavimas 27
Notarinių veiksmų atlikimas:
         Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 45
         Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 90
         Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas  - už vieną puslapį 9
         Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 9
         Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (pareiškimas „Sodrai“ dėl pensijos) 9
         Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 27
         Asmeninio testamento priėmimas saugoti 45
         Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 9
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)  - už vieną dokumentą 18
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 18
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 90
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 144
Prašymų išduoti vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas:
                   Nacionalinė viza 108
                   Šengeno viza 72
           Šengeno viza vaikams nuo 6 iki 12 metų 36
           Šengeno viza Visa Facilitation Agreement (VFA) šalių piliečiams 32
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį Dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

 

 • *50% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
  • nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
  • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
 • *100% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
  • vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
  • užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims;
  • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka;
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas

Naujienlaiškio prenumerata