Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE, OMANO SULTONATUI, AFRIKOS SĄJUNGAI,FEDERACINEI DEMOKRATINEI ETIOPIJOS RESPUBLIKAI IR PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE, UNITED KINGDOM

plačiau »

Tel. +44 (0)20 7592 2840
Faksas +44 (0)20 7592 2864
El. paštas

Darbo galimybės

Sukurta 2014.03.13 / Atnaujinta 2017.10.11 12:36

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE SKELBIA KANDIDATŲ ATRANKĄ Į 7 RAŠTVEDŽIŲ (KONSULINĖS FUNKCIJOS) PAREIGYBES:

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:

Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje raštvedžio pareigybė reikalinga prisidėti prie konsulinių paslaugų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams teikimo, su tuo susijusių dokumentų tvarkymo, taip pat prisidedama prie ambasados administracinio-techninio darbo organizavimo.

Raštvedys priima ir rengia dokumentus asmens grįžimo pažymėjimui, konsulinėms pažymoms išduoti, gyvenamajai vietai deklaruoti, apskaito prarastus LR piliečių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, rengia dokumentus dėl LR pasų paskelbimo įteiktais, šiuos dokumentus apskaito, konsultuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečius telefonu, paštu ir elektroniniu paštu, susirašinėja su piliečiais bei institucijomis konsulinių pažymų išdavimo, LR pasų išdavimo (keitimo), asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo, civilinės metrikacijos ir kitais klausimais, priima prašymus išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių viena - anglų kalba.

 3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis.

 4. Išmanyti konsulinės tarnybos vykdomas funkcijas, žinoti specialius teisės aktus, reglamentuojančius konsulinę veiklą.

 5. Mokėti greitai ir tiksliai surasti reikalingą informaciją ir ją aiškiai pateikti interesantui, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą.

 6. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Kita:

Atrinkti kandidatai turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus dirbti su įslaptinta informacija. 2018 metų sausio mėn. planuojamos pasirašyti darbo sutartys bandomajam laikotarpiui (2 mėn.). Darbuotojui (-ai) sėkmingai pabaigus bandomąjį laikotarpį, su juo/ja bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Kandidatus prašome iki 2017 m. spalio 20 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą, nurodant pareigybę į kurią kandidatuojama), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2017 m. lapkričio 6-10 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE SKELBIA ATRANKĄ RAŠTVEDŽIO (INFORMACINIŲ SRAUTŲ VALDYMAS) PAREIGOMS UŽIMTI

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:

Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje raštvedžio pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų ambasados informacinių srautų valdymą, atliekant ryšiams su visuomene ir žiniasklaida atstovo funkcijas.

Raštvedys teikia pasiūlymus dėl ambasados informacinių srautų valdymo ir monitoringo, dėl priemonių, skirtų atstovybės įvaizdžio gerinimui, organizavimo. Atstovauja ambasadai bendraujant su žiniasklaidos atstovais, rengia ambasados spaudos pranešimus. Koordinuoja skelbiamos informacijos vientisumą, laiku atnaujina informaciją visuose ambasados viešųjų ryšių kanaluose. Rūpinasi žiniasklaidos atstovų kontaktinių duomenų atnaujinimu ambasados kontaktų duomenų bazėje.

Atsako į interesantų bendrojo pobūdžio paklausimus ir skundus. Koordinuoja studentų priėmimą praktikai ir stažuotėms ambasadoje. Prisideda prie ambasados kultūrinio, protokolinio, šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimo.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti dvi užsienio kalbas, anglų kalbą – labai gerai.

 3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis.

 4. Gebėti bendrauti, būti kūrybiškam, darbščiam, nepriekaištingo elgesio ir pareigingam.

 5. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

Kita:

Atrinktas kandidatas/kandidatė turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 2018 metų sausio mėn. planuojama pasirašyti darbo sutartį bandomajam laikotarpiui (2 mėn.). Darbuotojui (-ai) sėkmingai pabaigus bandomąjį laikotarpį, su juo/ja bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Kandidatus prašome iki 2017 m. spalio 20 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą, nurodant pareigybę į kurią kandidatuojama), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2017 m. lapkričio 6-10 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE SKELBIA ATRANKĄ SEKRETORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:

LR ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje sekretorius  reikalingas užtikrinti sistemingą ambasados kanceliarijos darbą, prisidėti prie ambasados administracinio-techninio darbo organizavimo.

Sekretorius užtikrina tvarkingą ir sistemingą ambasados kanceliarijos funkcionavimą, tvarko ambasados protokolinio pobūdžio korespondenciją. Darbo valandomis atsakinėja ambasados telefonais, teikia interesantams žodžiu ir raštu bendro pobūdžio informaciją apie ambasados darbą. Prisideda prie ambasados kultūrinio, protokolinio ir šviečiamojo pobūdžio renginių organizavimo, prisideda ruošiant priėmimus ambasadoje. Tvarko ambasados archyvą.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – labai gerai.

 3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu, naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis.

 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą.

 5. Išmanyti diplomatinio protokolo taisykles ir etiketą.

 6. Būti susipažinusiam su valstybiniais standartais raštvedybos srityje.

 7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Kita:

Atrinktas kandidatas/kandidatė turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 2018 metų sausio mėn. planuojama pasirašyti darbo sutartį bandomajam laikotarpiui (2 mėn.). Darbuotojui (-ai) sėkmingai pabaigus bandomąjį laikotarpį, su juo/ja bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Kandidatus prašome iki 2017 m. spalio 20 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą, nurodant pareigybę į kurią kandidatuojama), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2017 m. lapkričio 6-10 d.

 

Naujienlaiškio prenumerata