Vyresniųjų pareigūnų ir ekspertų lygio susitikimai

Sukurta 2014.02.17 / Atnaujinta 2019.01.14 14:05

Įgyvendinant Rytų partnerystę, šiuo metu yra sukurtas ir itin platus vyresniųjų pareigūnų bei ekspertų bendradarbiavimo tinklas. Reguliariuose jų susitikimuose keičiamasi nuomonėmis dėl to, kaip būtų geriausia įveikti bendrai kylančius iššūkius, dalinamasi gerąja vieni kitų patirtimi, tokiu būdu padedant kur kas greičiau ir efektyviau pasiekti pažangos dvišaliame kiekvienos Rytų partnerės bendradarbiavime su ES.

Palaipsniui, yra pradedama įgyvendinti ir konkrečius daugiašalius projektus. Kad suteikti jiems daugiau matomumo, tos pačios srities projektai yra apjungti į taip vadinamas Rytų partnerystės pavyzdines iniciatyvas.

Rytų partnerystės teminių platformų, ekspertinių darbo grupių ir pavyzdinių iniciatyvų sąrašas:

Teminės platformos

 • I Institucijų ir gero valdymo stiprinimasDemokratija, geras valdymas ir stabilumas;

 • II: Ekonominė integracija ir konvergencija su ES politikomisEkonominis vystymasis ir rinkos galimybės;

 •  III: Jungtys, energetinis efektyvumas, aplinka ir klimato kaitaEnergetinis saugumas;;

 •  IV: Mobilumas ir Rryšiai tarp žmonių

   

Ekspertinės darbo grupės

I Platforma

 • Viešojo administravimo reforma;
 • Integruotas sienų valdymas;
 • Teisės viršenybė;
 • Migracija ir prieglobstis;
 • Bendra saugumo ir gynybos politika;

II Platforma

 • Verslo vystymas;
 • Transportas;
 • Aplinka ir klimato kaita;
 • Prekyba ir susijęs reguliacinis bendradarbiavimas;
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra;
 • Statistika;
 •  
 • Skaitmeninių rinkų harmonizavimas.

III Platforma

Svarbiausi uždaviniai:

 1. Reguliavimo sistemų suderinimas.
 2. Elektros, dujų ir naftos tiekimo jungčių plėtra.
 3. Energetinio efektyvumo didinimas ir atsinaujinančios energijos naudojimas.
 4. Branduolinio saugumo reguliavimo sistemos sukūrimas ir stiprinimas.
 5. Dalijimasis ekspertize apie konvencinius ir nekonvencinius naftos ir dujų išteklius. 

IV Platforma

 • Tyrimai ir inovacijos

Daugiau informacijos apie Rytų partnerystės teminių platformų veiklą galima rasti čia.