Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos krypčių

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2017.06.07 11:31

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos nuoseklumo ir tęstinumo 2016–2020 metais

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. XIII-9

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

siekdamas stiprinti taiką, stabilumą, demokratiją, žmogaus teises ir gerovę Lietuvoje, regione, Europoje ir visame pasaulyje;

užtikrindamas Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos nuoseklumą ir tęstinumą 2016–2020 metais;

pabrėždamas, kad Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su parlamentinėmis politinėmis partijomis sutaria dėl nacionalinių strateginių užsienio, saugumo ir gynybos politikos tikslų ir laikosi bendru konsensusu grindžiamos valstybės užsienio, saugumo ir gynybos politikos tradicijos;

pabrėždamas Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimo dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių svarbą,

įsipareigoja:

 

1) 2018 metais įvykdyti įsipareigojimą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (NATO) – skirti 2 procentus šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto apsaugai, prisiimdamas atsakomybę už Lietuvos valstybės ir jos piliečių saugumą ir taip užtikrindamas Šiaurės Atlanto Sutarties įgyvendinimą;

 

2) užtikrinti kompleksinį požiūrį į Lietuvos saugumą ir gynybą stiprinant ne tik konvencinį (karinį), bet ir informacinį, kibernetinį, ekonominį, energetinį, infrastruktūros ir kitokį Lietuvos saugumą;

 

3) stiprinti euroatlantinį bendradarbiavimą ir integraciją Europos Sąjungoje (ES), siekdamas ES valstybių narių solidarumo ir remdamas Rytų partnerystės politikos tikslus;

 

4) sėkmingai baigti derybas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kad Lietuvos Respublika taptų šios organizacijos nare;

 

5) stiprinti Lietuvos Respublikos santykius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtine Karalyste, Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Estija, Latvija, Šiaurės Europos ir kitomis demokratinėmis valstybėmis;

 

6) vykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus tarptautinėms organizacijoms ir jose veikti atstovaujant Lietuvos Respublikos ir jos piliečių interesams;

 

7) plėtoti ryšius su pasaulio lietuviais ir stiprinti jų įsitraukimą į Lietuvos gerovės kūrimą ir šalies saugumo užtikrinimą.

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, sieks stiprinti institucijų, atsakingų už užsienio, saugumo ir gynybos politikos formavimą ir įgyvendinimą, glaudų bendradarbiavimą, pabrėždamas, kad dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis šios politikos sritys yra neatsiejamos.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis