Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų LR užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį.

Užsienio reikalų ministerija skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamente.

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje Įkelta2018.02.13

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje  (A lygis, 13 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti teisės aktų projektų rengime, teikti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, teikti išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat spręsti teisinius klausimus, susijusius su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) administracine ir ūkine veikla.

Skelbiama atranka į vyresniojo specialiojo kurjerio, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2018.02.13

Specialiojo kurjerio pareigybė reikalinga įteikti traukiniuose supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus  Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal geležinkelio transportu tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata